Health insurer and ZonMw stimulate implementation of the ikHerstel app

February 17, 2022

De ikHerstel-app, ontwikkelt vanuit Amsterdam UMC, was recent in het nieuws. Aanleiding was een overeenkomst tussen het Maastricht UMC+ en zorgverzekeraar VGZ om het gebruik van een hartritme-app te financieren als onderdeel van de reguliere zorg.

De ikHerstel-app (winnaar VGZ Zinnige Zorg Award 2021) wordt momenteel nog op beperkte schaal toegepast. Deze app is met subsidie vanuit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat mensen die de app gebruikten vijf tot veertien dagen eerder herstellen terwijl de kosten gelijk blijven. Het project heeft recent een VIMP-subsidie (verspreidings- en implementatie impuls) toegekend gekregen om de app verder te implementeren.

Meer informatie