Ondernemen is waarde creëren en dingen voor elkaar krijgen

November 15, 2019

Wist je dat geesteswetenschappers een belangrijke pijler kunnen vervullen in ondernemerschap? Studenten in de geesteswetenschappen staan er over het algemeen niet zo bij stil dat ze expertise in huis hebben die ze in kunnen zetten bij het uitwerken van een ondernemend idee. Om hier meer zicht op te krijgen gaat Humanities Lab AVS in gesprek met, dr. Bram Kuijken, coördinator bij de minor Entrepreneurship en co-director van de Master Entrepreneurship

De Faculteit Economics and Business biedt de minor Entrepreneurship aan. Voor wie is deze minor geschikt?
De minor is geschikt voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in het identificeren van een probleem en daar vervolgens een oplossing voor willen bedenken. De minor trekt studenten van allerlei faculteiten en universiteiten. Bij Entrepreneurship gaat het erom dat je, idealiter vanuit je eigen expertise en interesse, een waardevolle oplossing kunt formuleren voor een probleem dat bestaat in de maatschappij en meer specifiek bij potentiele klanten. Je gaat zowel het probleem als de oplossing grondig testen en indien nodig aanpassen. Zodra er een ‘problem-solution fit’ is ga je een product of dienst ontwikkelen en in de markt zetten. Deze ‘fit’ is belangrijk omdat niemand zal betalen voor een oplossing die geen probleem oplost.

Kun je een voorbeeld noemen van oplossingen die studenten bedenken voor een probleem?
Een voorbeeld vanuit de geesteswetenschappen is Mastr.nu. Het probleem was: hoe maak je leren leuker voor scholieren en creëer je kansen voor hen om hun cijfers te verhogen? De oplossing was: creëer een medium waar je op maat gemaakte stof aanbiedt die de leerling effectief laat leren.
Twee studenten gingen onder begeleiding van de UvA aan de slag met hun expertise en hun idee. Wat begon als een kleinschalig project is inmiddels een draaiende startup. Dit is een mooi voorbeeld hoe iets klein kan beginnen en langzaam groter wordt.

Ondernemen wordt vaak geassocieerd met de wereld van op een oppervlakkige manier geld verdienen. Dat is niet het ideaal voor veel geesteswetenschappers. Hoe passen zij in ondernemerschap?
Geesteswetenschappers zijn vaak niet zozeer geïnteresseerd in het verplaatsen van waarde: vaak raken ze niet gemotiveerd door het businessmodel dat uitgaat van producten of diensten tegen een lage prijs inkopen en ze zo snel mogelijk tegen een hoge prijs doorverkopen. Zij zijn juist gemotiveerd door het creëren van waarde vanuit hun expertise. Vaak richten geesteswetenschappers hun blik op maatschappelijke problemen. Daar past bijvoorbeeld een non-profit model bij. Maar dit vraagt zeker ook om een ondernemershouding! Non-profit betekent namelijk niet per se non-revenu (omzet).

Wat is dat precies; een ondernemershouding? Kun je dat leren?
Een ondernemer is iemand die met een open houding in de wereld staat. Dat betekent dat je erop uit gaat en onderzoekt of jouw verhaal resoneert in de markt. Dat onderzoek je door eerst te praten met potentiele klanten en/of gebruikers. Zo test je je aannames en kun je je product of dienst steeds bijschaven. Het betekent ook dat je nadenkt over een balans tussen een passievolle en een business-minded houding. Als je die balans hebt is de kans groot dat je gemotiveerd blijft en mogelijk de waarde creëert die jij belangrijk vindt. En als je dit goed doet kun je hier ook nog eens je geld mee verdienen.

Welke vaardigheden kunnen geesteswetenschappers meebrengen in een onderneming?
Dat kunnen verschillende dingen zijn. Ze kunnen expert zijn op een bepaald terrein en dus deskundigheid meebrengen. Vaak ook zijn ze goed in het vertellen van een verhaal. Dat heb je nodig. Je kunt een ontzettend goed idee hebben maar alleen als je het uitdraagt kan het opgepakt worden. Ik stel wel eens: geesteswetenschappers dragen bij aan het ‘storytelling’-element van een onderneming. Hiertegenover staan de bèta’s die vaak goed zijn in het procesmatige deel en de bedrijfskundigen en economen die vaak beter zijn in dingen regelen.

Zijn er naast de minor nog andere mogelijkheden om kennis te maken met Entrepreneurship?
Jazeker. Op 2 en 9 maart 2020 zijn er in het Humanities Lab Exploredagen. Dan maak je in twee dagen kennis met verschillende thema’s rondom ondernemerschap. In een reeks van workshops en lezingen helpen experts je bij het ontwikkelen en uitwerken van een idee. Zo’n kennismaking kan enorm inspirerend werken en je aanzetten tot het uitwerken van een businessmodel. Zo kun je in twee dagen de basis van je toekomstige onderneming opzetten!