Speciale app zorgt voor sneller herstel na grote buikoperaties

July 10, 2023

Met de zogeheten ikHerstel-app herstellen patiënten aanzienlijk van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Het herstel duurt nog maar 7 in plaats van 9 weken. Met de app ervaren patiënten meer eigen regie door zelf actief aan hun herstel te werken. Daardoor wordt ook het zorgpersoneel ontlast.

Dit is de conclusie uit een onderzoek van Amsterdam UMC onder 355 patiënten uit elf Nederlandse ziekenhuizen. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het medische tijdschrift Lancet Digital HealthPatiënten worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen, vaak zijn zij na één dag alweer thuis. Eerder onderzoek toonde aan dat patiënten onvoldoende begeleiding ervaren bij hun herstel.

Speciale app

Hoogleraren Judith Huirne (gynaecologie) en Han Anema (bedrijfsgeneeskunde) ontwikkelden daarom de speciale ikHerstel-app. Deze app wordt gebruikt om patiënten na een operatie bij te staan en ze op afstand te begeleiden. De ikHerstel-app biedt een herstelplan op maat. Al voor de operatie bespreekt de behandelend arts of verpleegkundige de app met de patiënt. De patiënt vult in wat hij of zij belangrijk vindt om na de operatie weer te kunnen doen.

Activiteiten veilig oppakken

“Innovaties in de zorg moeten allereerst patiënten helpen”, legt Huirne uit. “in dit geval om regie over hun leven te hernemen. Een operatie is niet niks, een patiënt kan daarna onzeker zijn.” De ene patiënt houdt van tuinieren, de ander wil graag snel zijn vertrouwde rondje wandelen of verlangt terug naar de tennisbaan. De ikHerstel-app helpt hen hun dagelijkse activiteiten na de operatie veilig op te pakken. Anema: “Deze app is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Daar gaan we mee door, steeds weer voor een ander soort operatie. We begonnen met gynaecologische ingrepen. Na positieve uitkomsten kwam er een uitbreiding naar chirurgische en orthopedische operaties. Elke keer bleek dat patiënten die de app gebruiken, sneller herstellen en minder vaak terugkomen in het ziekenhuis.”

Persoonlijk herstel

Aan het onderzoek deden patiënten mee die een darm- of baarmoederoperatie ondergingen: grote buikoperaties met meer risico op een lange herstelperiode en complicaties, zoals bij darmkanker. De helft van de patiënten kreeg toegang tot de ikHerstel-app. Deze groep bleek 13 dagen eerder (na 52 versus 65 dagen) hersteld dan de controlegroep. Elke patiënt geeft zelf in de app aan welke 8 persoonlijke activiteiten moeten zijn hervat voor er sprake is van persoonlijk herstel. Via de app krijgt hij of zij te zien of het herstel volgens plan verloopt. Indien nodig kan de patiënt via een e-consult contact opnemen met de specialist.

Prijzen

De ikHerstel-app is in nauwe samenwerking met de Patiëntenfederatie en met beroepsverenigingen van artsen in Nederland tot stand gekomen. ZonMw heeft deze onderzoeken mede gefinancierd. De app viel al een aantal keer in de prijzen, zoals de Zorg Innovatie Award 2020 en Zinnige Zorg Award 2021.

Het onderzoek is gepubliceerd in Lancet Digital Health.

Lees ook: CZ invests in eHealth app IkHerstel – Innovation Exchange Amsterdam (ixa.nl)