Starterskansen in toeristisch Amsterdam

December 2, 2019

Elk jaar ontvangt Amsterdam meer toeristen en dat creëert een stijgende vraag naar producten en diensten in het toerisme. Daar liggen kansen voor geesteswetenschappers met een drive om het culturele erfgoed van Amsterdam onder de aandacht te brengen. AVS Humanities Lab organiseerde een discussiemiddag rond toerisme en de effecten er van op de beleving van kunst en cultuur.

Een  panel bestaande uit Mascha Ten Bruggencate (voorzitter stadsdeel Centrum), Sergio Segers (Public Affairs en Beleidszaken bij Tours & Tickets),  Gert Jan van Wijngaarden (archeoloog) en Karin Wilschut (cultuurwetenschapper) en twee starters vanuit de geesteswetenschappen, Harry Kraaij (oprichter van  Bureau A tot Z) en Raphael Hunsucker (mede-initiator van de Italië Centrale i.o.), gingen in op de problemen en uitdagingen die er liggen.

Uit de levendige discussie, waaraan ook het publiek actief deelnam, werd duidelijk dat toerisme een positief verschijnsel is dat de reiziger in aanraking brengt met historisch erfgoed en culturele diversiteit. Wanneer het profiel van toeristen echter te eenzijdig wordt ontstaan er problemen voor de stad. Mascha Ten Bruggencate illustreerde dat voor Amsterdam aan de hand van De Wallen. Stadsbewoners ondervinden regelmatig overlast van deze groep toeristen. Raphael Hunsucker illustreerde hetzelfde voor Rome maar dan precies omgekeerd. Daar wordt het als problematisch ervaren dat de toerist, buiten het historische erfgoed, weinig belangstelling toont voor andere culturele producten.

Er werden pleidooien gehouden om een grotere diversiteit van toeristen aan te trekken. Dat het nog niet zo gemakkelijk is om die wens te realiseren werd duidelijk zowel vanuit het panel als uit de zaal. Sergio Segers gaf aan dat zij inspelen op de vraag vanuit de markt en die vraag neigt meer laagdrempelige tours dan naar intellectueel toerisme. Vanuit de zaal kwam de bijdrage dat het profiel van de toeristen alleen dan zou veranderen wanneer de vliegtax zou stijgen. Dat dat maar ten delen invloed zou hebben bleek toen duidelijk werd dat een groot deel van de overlast veroorzakende toeristen uit Nederland zelf blijkt te komen. Een hogere vliegtax heeft daar dus geen invloed op. Een andere mindset en een breder aanbod wel. Door de geanimeerde uitwisseling tussen panel en publiek zijn er nieuwe contacten ontstaan die ongetwijfeld leiden tot nieuwe initiatieven.